1992
1992Rien 1
Carnaval 92 is dit jaar gevierd onder leiding van prins Rien den eerste ofwel Rien Kanters.
Samen met prinses Francien zwaaide hij de scepter op 29-2 en 1-2 en 3 Maart.
 
Het bestuur:
W.Geurts voorz.
W.J.v.Lankveld secr.
T.de Mol penn.
G.Timmers.
H.v.Dooren.
Rita Maas.
 
De raad van elf :
M.v.d.Wetering vorst.
H.Janssen.
J.Hoevenaars.
P.Verbruggen.
H.v.d.Horst.
H.v.Dooren.
J.Kuppens.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
A.Hartjes.
A.Willems.
T.v.Dooren.
A.Willems.
N.Jagers.
 
De Dansgarde:
Wendy v.Dooren instr.
Hilde Willems instr.
Heidie Geurts.
Janine Jacobs.
Mirella Melis.
Sandra v.Lankveld.
Ellen Willems.
Carla v.d.Horst.
Patricia v.d.Horst.
Yvonne v.Dooren.
Ingrid Gijsbers.
Dinja v.Lankveld.
Mieke Willems.
Patricia Melis.
 
Jeugdraad:
Prins: Heino v.d.Heuvel
Prinses: Marijke Hartjes
Vorst: Jeffrey Maas
 
Het B.A.TEAM
J.v.d.Bosch.
J.v.Sleeuwen.
M.v.Dooren.
H.Willems.
T.d.Mol.
M.v.d.Wetering.
G.Maas.
M.v.d.Broek.
W.v.d.Broek.
Ch.Michiels.
J.v.Dulmen Techn.
 
De boerenbruiloft werdt gevierd met buurtschap, Lage velde met als boerenpaar Chris en Rina Michiels.
raad, bestuur  en dansgarde 1992
blaaskapel de Santekraam 1992
Boerenbruidspaar Christ en Rina Michiels 1992
jeugdprins Heino en Prinses Marijke 1992
B.A. team 1992