1984   22 jaar
1984Bert 1 22 jaar
In dit jaar werd het tweede lustrum van de, vereniging gevierd onder leiding van prins Bert den eerste,ofwel Bert Althuizen. Bert word bijgestaan door zijn prinses Riky.
Carnaval was het op,3-4-5-6 Maart.
 
Het bestuur:
A.d.Koning Voorz.
M.Sanders secr.
W.v.d.Wetering penn.
T.d.Mol.
G.v.Duinhoven.
 
De raad van elf :
G.v.d.Ven vorst.
A.Hoevenaars.
J.v.d.Horst.
M.Kanters.
J.v.Lankveld.
J.Verstegen.
Th.v.Wiechen.
H.v.d.Wetering.
M.v.d.Wetering.
C.v.Dooren.
J.Kuppens.
J.v.d.Heuvel.
H.v.Dijk.
J.Beekmans.
G.Timmers.
 
De Dansgarde:
Miranda v.Duinhoven.
Hilde Willems.
Jacqueline Jans-Beeke.
Henny Bevers
Lenny v. Duijnhoven
Rianne v.d.Ven
Anita Timmers.
Marcha Verstegen
Yvonne Willemse
Marianne v.d.Ven
M.Snepvangers leiding.
Chr.v.d.Horst Leiding.
 
Jeugdraad:
Prins: Carl v.d.Ven
Prinses: Paulien v.d.Hoven
Vorst: Gert Jan v.d.Ven
 
Het B.A.TEAM
A.Hoevenaars.
B.Althuizen.
M.v.d.Wetering.
T.d.Mol.
M.Sanders.
L.Rongen.
A.v.d.Ven.
G.Maas.
Fia Emonds.
Peter Rongen Techniek.
 
Boeren bruiloft werd in samenwerking gevierd, met buurtschap plan Noord en als boerenpaar, Jan en Bets v.Dooren.
raad en dansgarde 1984
prinsenbal 1984
Jubileum receptie zaal Kreeft 1984
raad en dansgarde 1 & 2
B.A. !984