1973  11 jaar
prins Gijs 1973
Met het eerste lustrum ging de carnavals vereniging door en als prins kwam dit jaar te voorschijn Prins Gijs den eerste.
Door het leven gaand als Gijs v.Duinhoven.
De datums van carnaval waren 3-4-5en6 Maart.
 
De raad van elf :
Fr.v.Kessel vorst.
Jos v.Lieshout.
Karel Sanders.
Mari v.Lieshout.
Theo v.d.Heuvel.
Antoon Hoevenaars.
Piet v.Kessel.
Jan Beekmans.
Wim Manders.
Wim v.d.Wetering.
Harrie v.Dijk.
Jan v.d.Boom.
Karel Sanders.
Hein Beekmans.
 
De Dansgarde:
Jennie Huttinga.
Maria Kranenbroek.
Wilhelmien Kranenbroek
Mieke Ossendrijver.
Christien v.Bergen.
Maria v.d.Horst.
 
Tevens werd er dit jaar een echt bestuur aan de vereniging toegevoegd bestaande uit:
 
Het bestuur:
A.Theunissen;2 Secretaris.
J.Donkers Penningmeester.
Jo v.Grinsven Voorzitter.
W.Manders secretaris.
raad v.elf 1973 001
dansgarde 1973 001
krant 1973