Geschiedenis
1962
Cv De Peeltuuters is opgericht 11-02-1962 door:

Th. v. Dooren (Dorus)
M.W.Hendriks  (Rien)
F.v.kessel   (Frans)
Chr.Gerrits   (Christ)
Mart.v.d.Wetering  (Tien)
 
Het doel van de c.v. was:
 
Carnaval vieren, en een optocht houden in Venhorst.

1962 1
1962 2
1963
1963
Carnaval werd met raad van elf en zonder prins gevierd.
Wel werd er een optocht georganiseerd op carnavalsmaandag 25 februari.
Ook werden op 2 en 9 Febr. dansavonden gehouden.
Carnaval was van 23 t/m 26 februari mat s'avonds gehuwdenbal
Dit was carnaval, tot s’avonds 11.00 uur.

 
 
De raad:
M.v.d.Wetering
Chr. Gerrits
F.v.Kessel
Th.v.Dooren
M.W. Hendriks
1964
Carnaval werd in dit jaar gevierd van 8 t/m 11 februari.
Wel is bekend dat er op 31 Okt. 1,7 en 8 Nov. in cafe A.v.Bussel en op 21-22-28en29 Nov. in, cafe J.v.d.Heijden schietwedstrijden werden gehouden.
Voorganger met carnaval was vorst Christ Gerrits verder was de raad van elf i.o. ook vertegenwoordigd.
 
De raad i.o.:
Christ Raaijmakers sr.
Jan Bevers
Martien Kanters
Theo Emonds
Karel Sanders
Theo v.d.Heuvel
Antoon v.Dooren
Theo v.Dooren
Martien v.d.Wetering
Frans v.Kessel
1964
1965
frans
Carnaval werd voor het eerst gevierd met een prins carnaval te weten: Frans van Kessel.
met die dagen ;  Frans den urste
Gevierd werd dit feest van 27 februari t/m 2 maart.

 
De raad van elf :
Chr. Gerrits Vorst.
Mart.v.d.Wetering secr.
A.v.Dooren.
M. Kanters.
Th.v.d.Heuvel.
Th.Emonds.P.Bevers.
Th.v.Dooren.
Joop Sambrink.
Arnold Kerkhof.
Theo Kauwenberg.
1966
Joop Sambrink
Dit jaar werd carnaval gevierd op19-20-21-22 Febr.
De prins van dat jaar was: Joop Sambrink.
Joop woonde aan de statenweg (huis Ossendrijver)
De raad van elf bestond uit;
 
De raad van elf :
Chr. Gerrits vorst
Fr.v.Kessel
Mart.v.d.Wetering.
A.v.Dooren.
M.Kanters.
Th.v.d.Heuvel.
Th.Emonds.
A.Kerkhof.
Th.v.Dooren
P.Bevers.
Chr.Raymakers.
J.Bevers.
P.Konings.
J.v.d.AaOp de foto hier onder staan :
Jan Emonds.
Maria (mie) v.d.Wetering en
Jan v.d.Heuvel.
Toen de drie oudste inwoners van Venhorst
Jan Emonds Mie v.d.Wetering Jan v.d.Heuvel
1966-1
1966-2
1967
Prins Grard 1 1967
In dit jaar werd carnaval gevierd onder aanvoering,van zijne
dorstlustige hoogheid prins Graod den urste beter bekend als Grard Althuizen.
Het feest werdt gevierd op 4-5-6-7 Februari.
De raad was als volgt samengesteld;
 
De raad van elf :
Chr.Gerrits.vorst.
Fr.v. kessel.
Mart.v.d.Wetering.
A.v.Dooren.
Th.v.d.Heuvel.
P.v.Kessel.
Leo v.d.Broek.
P.Bevers.
A.Kerkhof.
Th.v.Dooren.
Th.Emonds.
P.Konings.
J.v.d.Aa
 
Twee mannen werden erelid te weten;
 
J.Bevers.
Chr Raaimakers.
1967 001
1968
jos jacobs
dansgarde 1968 Christien v. Bergen ,Corrie v.d. Heuvel ,Hannie Jacobs,Nellie Gijsbers
Carnaval werd in dit jaar gevierd op:24-25-26 en 27 Februarie onder aanvoering van, prins Jos den urste.
In het dagelijkse leven bekend als Jos Jacobs.
 
De raad van elf :
Grard Althuizen vorst.
Fr.v.Kessel.
Mart.v.d.Wetering.
A.v.Dooren.
Th.v.d.Heuvel.
P.v.Kessel.
P.Bevers.
A.Kerkhof.
Th.v.Dooren.
Th.Emonds.
L.v.d.Broek.
P.Konings.
J.v.d.Aa
 
De eerste dansgarde:
Marietje v. Bergen.
Hannie Jacobs.
Corry v.d.Heuvel.
Nellie Gijsbers.
1969
Wim v.d .Wetering
Carnaval werd dit jaar gevierd op 15-16-17 en 18 Febr. onder aanvoering van prins Willem den urste beter bekent als Wim v.d.Wetering.
Van dit jaar is ook bekend dat wegens slecht weer, de optocht een week later gehouden werd.
De raad bestond uit:
 
De raad van elf :
Grard Althuizen vorst.
Frans v.Kessel Secr.
Frans Willemse lid.
P.Bevers.
Leo v.d.Broek.
Th.v.d.Heuvel.
A.v.Dooren.
A.Kerkhof.
P.v.Kessel.
H.v.Dijk.
Th.v.Dooren.
P.Konings.
 
De Dansgarde:
Corry v.d.Heuvel.
Thea Kanters.
Cato (Toos) Althuizen.
Mariet v. Bergen.
dansgarde 1969 Thea kanters Maria v.d.heuvel marietje v.Bergen Thea Kranenbroek

optocht 1969
1970
Martin v.d. Wetering
Carnaval werdt op 7-8-9en10 Febr.gevierd. Zijne dorstlustige hoogheid was Prins Tinus den urste. In het dagelijks leven Martien v.d.Wetering.

 
De raad van elf :
Grard Althuizen vorst.
Frans v.Kessel secr.
Wil Kranenbroek.
Frans Willemse Lid.
Piet Bevers.
Leo v.d.Broek.
Theo v.d.Heuvel.
Antoon v.Dooren.
Arnold Kerkhof.
Piet v.Kessel.
Harrie v.Dijk.
Theo v.Dooren.
Piet Konings.
 
De Dansgarde:
Marietje v.Bergen.
Cato (Toos) Althuizen.
Ria v.d.Ven.
Wilhelmien Kranenbroek
dansgarde 1970 Ria v.d.Ven , Marietje v.Bergen, Wilhelmien Kranenbroek, Cato Althuizen.
1971
Prins wim 1971
Carnaval 71 werd gevierd op 20-21-22en23 Febr. Het geheel stond onder leiding van,prins Willem den tweede ofwel Wim Manders van  het pakhuis. Op de foto onder is Willem met gevolg bij de geboorte van Richard v.d.Aa
 
De raad van elf :            de Dansgarde :                  
Frans v.Kessel vorst.        Mariet v. Bergen
Theo v.Dooren.               Christien v. Bergen
Piet v.Kessel.               Maria v.d.Horst
Wil Kranenbroek.             Ria v.d.Ven
Piet Bevers.                 Maria Kranenbroek
Wim v.d.Wetering.            Wilhelmien Kranenbroek
Harrie v.Dijk.
Arnold Kerkhof.
Theo v.d.Heuvel.
Martien v.d.Wetering.
Frans Willemse.
Antoon v.Dooren.
Piet Konings.

dansgarde '71 '72
geb. Richard v.d. Aa
1972
wim vd broek
De carnaval in Venhorst bestaat 10 jaar en, dit werd gevierd onder het carnavals commando van prins Willem den derde. Iedereen kent hem als Wim v.d.broek. De datums van deze carnaval zijn niet bekent.

De raad van elf :
Frans v.Kessel vorst.
Fr.Willemse.
P.v.Kessel.
L.v.d.Broek.
H.v.Dijk.
P.d.Koning.
Jan v.d.Horst.
Th.v.d.Heuvel.
W.v.d.Wetering.
Mart.v.d.Wetering.
A.v.Dooren.
 
De Dansgarde:
Christien v.Bergen.
Mariet v.Bergen
Maria v.d.Horst.
Ria v.d.Ven.
Wilhelmien Kranenbroek.
Maria Kranenbroek.

Dansgarde 72 Mariet en Christien v. Bergen , Wilhelmien en Maria Kranenbroek, Ria v.d.ven en Maria v.d.Horst
raad van 1972 001
1973  11 jaar
prins Gijs 1973
Met het eerste lustrum ging de carnavals vereniging door en als prins kwam dit jaar te voorschijn Prins Gijs den eerste.
Door het leven gaand als Gijs v.Duinhoven.
De datums van carnaval waren 3-4-5en6 Maart.
 
De raad van elf :
Fr.v.Kessel vorst.
Jos v.Lieshout.
Karel Sanders.
Mari v.Lieshout.
Theo v.d.Heuvel.
Antoon Hoevenaars.
Piet v.Kessel.
Jan Beekmans.
Wim Manders.
Wim v.d.Wetering.
Harrie v.Dijk.
Jan v.d.Boom.
Karel Sanders.
Hein Beekmans.
 
De Dansgarde:
Jennie Huttinga.
Maria Kranenbroek.
Wilhelmien Kranenbroek
Mieke Ossendrijver.
Christien v.Bergen.
Maria v.d.Horst.
 
Tevens werd er dit jaar een echt bestuur aan de vereniging toegevoegd bestaande uit:
 
Het bestuur:
A.Theunissen;2 Secretaris.
J.Donkers Penningmeester.
Jo v.Grinsven Voorzitter.
W.Manders secretaris.
raad v.elf 1973 001
dansgarde 1973 001
krant 1973
1974
prins Jan 1974
Carnaval werdt in dit jaar gevierd onder Leiding, van prins Jan den eerste of wel Jan v.Lieshout.
Carnaval was dit jaar op, 23 t/m 26 feb.
in de raad hadden zitting:
 
De raad van elf :
F.v.Kessel vorst.
W.v.d.Wetering.
H.v.Dijk.
Chr. v. Dooren.  
W.Manders.
Jos v.Lieshout.
J.Beekmans.
A.Hoevenaars.
J.v.d.Boom.
W.v.d.Broek
Karel Sanders
 
De Dansgarde:
Tiny Manders.
Christien v.Bergen
Jose Manders.
Mieke Ossendrijver.
Jenny Huttinga.
??
Mariet Snepvangers Instr.
Raad en dansgarde 1974
krant 1974
1975
prins Gerard 1975
In het carnavalsjaar 75 dat onder leidingstond, van prins Grard den tweede, beter bekend als Gerard Maas, werd voor het eerst een jeugd raad opgestart.:
 
De raad van elf :
Gijs v.Duinhoven vorst.
Jan Beekmans.
Karel Sanders
Henny Kanters.
Tinus v.d.Wetering.
Jan v.d.Boom.
Willy Sunnen.
Wim v.d.broek.
Wim v.d.Wetering
Toon Harrie v.Dijk.
Wim Manders.
A.Hoevenaars.
K.Sanders
 
De Dansgarde:
M Snepvangers leidster
Anny v.Lankveld.
Christien v.Bergen.
Rieky Kanters.
Adrie Hoevenaars.
Tiny v.Bergen.

Jeugdraad:
Christ v.Dooren prins.
Gerrie v.Lieshout prinses.
Bertje v.Sleeuwen Nar.
Peter v.d.Wijst.
Robby v.d.Bosch.
Antoon v.Sleeuwen.
Elly v.d.Wetering.
Els Bevers,
Henk v.d.Wijst.
Harry Emonds.
Ingird Weusten.
Ernie v.d.Bosch.
Wilma Jansen.
Marjan Kanters
Raad v. Elf 1975 001
dansgarde 1975
krant 1975
1976
1976Jan 2
Carnaval werd dat jaar vooraf gegaan door het Prinsenbal waar bleek dat Jan den tweede het carnaval zou gaan regeren. Jan was als uil in Venhorst bekend als Jan v.d.Boom.
Het feest word gevierd op :28-29 feb. en 1-2 Maart.
 
De raad van elf :
Gijs v.Duinhoven vorst.
Tinus v.d.Wetering.
Toon Hoevenaars.  
Andre v.Bergen.
Jan Beekmans.
Wim v.d.Broek.
Gerard Maas.
Jan v.d.Horst.
Harrie v. Dijk
Jan v. Lankveld
Gerard Maas
Jan v.d.Horst
Ad v.d.Ven
 
De Dansgarde:
Christien v.Bergen.
Tiny v.Bergen.
Adrie Hoevenaars.
Rieky Kanters.
Henny Kanters.
Annie v Lankveld.
M. Snepvangers leidster.
 
Jeugdraad: De Sloepers.
Harry Emonds Prins.
John Timmers nar.
Wiljan Kanters.
Willie-jan v.Lankveld.
Frankie v.Lieshout.
Addy Bevers.
Wim Huygens.
Jos bevers.
Marco klijs.
Louis ten Haaf.
Fons Ossendrijver
Christ v.Dooren.
Martien v.d.Hoven res.
 
krant 1976
jeugdprins Harrie (Emonds)
jeugdraad 1976 001
raad v.elf 1976
1977
1977Harrie 1
Carnaval begon in 77 met een prinsenbal op 4-2. Het feest zelf was op 19-20-21-22 Febr. en
stond onder leiding van prins Harrie den eerste. In Venhorst Wonende als Harrie Maas.
Het bestuur ging er iets anders uitzien net als de raad en dansgarde maar dit mocht de pret niet
drukken.
Ook was 77 het begin van de bonte avonden. Dit was de raad met Ties de Mol en Bert Althuizen, als optredende artiesten.
 
Het bestuur:
Frans Kreeft voorzitter.
Mariet Sanders Secretaris.
Christien v.d.Horst penningm.
Jo v. Grinsven lid.
Gijs v.Duinhoven lid.
 
De raad van elf :
Gijs v.Duinhoven vorst.
Wim v.d.Broek.
Toon Hoevenaars.
Harrie v.Dijk.
Jan v.Lankveld.
Andre v.Bergen.
Gerard Maas.
Jan Beekmans.
Tinus v.d.Wetering.
Jan v.d.Horst.
Ad. v.d.Ven.
A.Janssen. res.
 
De Dansgarde:
Annie v.Lankveld.
Wilma Janssen.
Els Kleijs.
Ans kanters.
Anja Kanters.
Tiny v.Bergen.
M.Snepvangers leid.
 
Jeugdraad:
raad van elf 1977
dansgarde 1977
Prinses Toos 2016
1978
1978Mari 1
Prins carnaval werd in dit jaar Mari v.d.Ven. Hij zou als prins Mari den eerste regeren over het Peeltuuterrijk
Samen met prinses Lia. Carnaval was het op 3-4-5 en 6 Febr.
 
De raad van elf :
G.v.Duinhoven vorst.
A.v.d.Ven.
J.v.Lankveld.
H.Maas.
H.V.Dijk.
G.Maas.
A.v.Bergen.
M.v.d.Wetering.
M.Kanters.
J.Beekmans.
A.Hoevenaars.
 
De Dansgarde:
Ans Kanters.
Anja Kanters.
Wilma Jansen.
Els Kleys.
Mirjam Kanters.
Hilde Verbakel.
M.Snepvangers leid.
Chr.v.Bergen leid.
 
In 78 kwam het eerste b.a.team in Aktie nml.
 
Het B.A.TEAM
A.Hoevenaars.
B.Althuizen.
J.v.d.Boom.
Ties de Mol.
M.Sanders.
L.Rongen.
A.v.d.Ven.
G.Maas.
raad en dansgarde 1978
1979
1979Jan 3
In dit jaar viel carnaval op 24-25-26-27 Febr. De leiding werdt in handen gegeven van,
prins Jan den derde,ofwel Jan v.d.Heuvel, met aan zijn zijde prinses Truus.
 
Het bestuur:
F.a.Kreeft voorz.
M.Sanders secr.
W.v.d.Wetering penn.
J.v.Grinsven lid.
 
De raad van elf :
G v.Duinhoven vorst.
A.v.d.Ven.
J.v.Lankveld.
M.v.d.Ven.
T.v.d.Wetering.
H.v.Dijk.
M.Kanters.
H.Maas.
G.Maas.
A.Hoevenaars.
J.v.d.Horst res.
G.Timmers res.
 
De Dansgarde:
Petra v.Lankveld.
Mirjam Kanters.
Marijke v.Sleeuwen.
Ans Kanters.
Tiny v.Bergen.
Anja Kanters.
M.Snepvangers leidster.
Chr v.d.Horst liedster.

Het B.A.TEAM
A.Hoevenaars.
B.Althuizen.
J.v.d.Boom.
Ties de Mol.
M.Sanders.
L.Rongen.
A.v.d.Ven.
G.Maas.
1980
1980Ties 1
Ook in 1980 werd er weer heftig carnaval gevierd onder de deskundige leiding van prins Ties den eerste.
In Venhorst bekend als Ties de Mol.
De c.v. word hier en daar wat aangepast en het feest, kon aanvangen. Carnaval was het op 16-17-18 en 19 febr.
 
Het bestuur:
F.Kreeft Voorz.
M Sanders secr.
W.v.d.Wetering Penn.
J.v.Grinsven lid.
G.v.Duinhoven Vorst.
 
De raad van elf :
Jan v.d.heuvel.
Ad v.d.Ven.
Grard Timmers.
Harrie Maas.
Jan v.d.Horst.
Mari v.d.Ven.
Toon Hoevenaars.
Jan Beekmans.
Martien Kanters.
Jan v.Lankveld.
 
De Dansgarde:
Tonny v.d.Heuvel.
Marijke v.Sleeuwen.
Tiny v.Bergen.
Harriet Hoevenaars.
Mirjam Kanters.
Petra v.Lankveld.
M.Snepvangers leidster.
Chr.v.d.Horst leidster.
 
Jeugdraad:
Theo Hoogeveen, Prins
Hennie Bevers, Prinses
 
Het B.A.TEAM
Zie 1979
 
raad en dansgarde 1980
Krant 1980
1981
1981Grard 3
Carnaval Word gevierd op 28 Febr. 1-2-3 Mrt. Dit jaar staat deze onder leiding van,
prins Grard den derde,in Venhorst gekendt als Gerard v.d.Ven later ook nog als Skooby Doo.
Grads bruid werdt prinses Sjan.
 
Het bestuur:
Antoon de Koning voorz
Marietje Sanders secr.
Wim v.d.Wetering penn.
Gijs v.Duinhoven
Ties de Mol.
 
De raad van elf :
G.v.Duinhoven vorst.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
J.v.d.Horst.
J.Beekmans.
H.v.d.Wetering.
J.v.d.Heuvel.
Sj.Verstegen
J.v.Lankveld.
M.Kanters.
A.Hoevenaars.
 
De Dansgarde:
Jacqueline Jans-Beeke.
Hilde Willems.
Thea Vossenberg.
Merian v.Bakel.
Miranda v. Duinhoven.
Marieke v.Bakel.
M.Snepvangers leiding.
Chr.v.d.Horst leiding.
 
Jeugdraad:
Prins: Willie Bevers
Prinses:Angela Hoogeveen
 
Het B.A.TEAM
Zie 1979
jeugdprins Willie en prinses Angela 1981
1982
1982Harrie 2
Carnaval werd gevierd op 20-21-22-23 Febr. Dit jaar was er een speciale gebeurtenis,
en wel dat VENHORST 50 jaar bestond. Daarom was er voor prins Harrie den tweede,
werk aan de winkel met carnaval en het halve eeuw feest voor de boeg.
Maar Harrie v.Dijk kennende kwam dit allemaal goed. Samen met Harrie was prinses Sjan heerser over dit jubileumjaar.
 
Het bestuur:
Antoon de Koning voorz
Marietje Sanders secr.
Wim v.d.Wetering penn.
Gijs v.Duinhoven
Ties de Mol.
 
De raad van elf :
Grard v.d.Ven Vorst.
Jan Beekmans.
Toon Hoevenaars.
Jan Kuppens.
Jan v.d.Heuvel
Tien Kanters.
Grard Timmers.
Hans v.d.Wetering.
Jan v.Lankveld.
Theo v.Wiechen.
Sjef Verstegen.
 
De Dansgarde:
Miranda v.Duinhoven.
Jacqueline Jansbeeke.
Hilde Willems.
Thea Vossenberg.
Marieke v.Bakel.
Merian v.Bakel.
M.Snepvangers Leiding.
Chr.v.d. Horst. Leiding.
 
Jeugdraad:
Prins: Henry Verbakel
Prinses: Jenny Jagers.
 
Het B.A.TEAM
A.Hoevenaars.
B.Althuizen.
J.v.d.Boom.
T.d.Mol.
M.Sanders.
L.Rongen.
A.v.d.Ven.
G.Maas.
krant 1982
krant 1982 1
1983
1983Theo 1
Carnaval 83 werdt gevierd op 12-13-14-15 Febr. Dit jaar stond onder leiding van,
prins Theo den eerste. In het dagelijkse leven gewoon Theo v.Wiechen.
Langs Theo Stond Prinses Tiny. Het bestuur tekende weer bij voor een jaar.
En de raad groeide!!
 
Het bestuur:
Zie 1982

raad zie foto onder:
 
De Dansgarde: zie foto onder:
M.Snepvangers leiding.
Chr. v.d.Horst leiding.
 
Jeugdraad:
Prins: Wilco v.d. Ven
Prinses: Marianne v.d.Ven
Vorst: Harrie van der Aa

Het B.A.TEAM
Zie 1982
 
In dit jaar is de boeren bruiloft geboren, die gevierd werd met De Statenweg met als,
Boerenpaar Janus en Hanneke v.Bergen.
raad en dansgarde met prins en prinses 1983
1984   22 jaar
1984Bert 1 22 jaar
In dit jaar werd het tweede lustrum van de, vereniging gevierd onder leiding van prins Bert den eerste,ofwel Bert Althuizen. Bert word bijgestaan door zijn prinses Riky.
Carnaval was het op,3-4-5-6 Maart.
 
Het bestuur:
A.d.Koning Voorz.
M.Sanders secr.
W.v.d.Wetering penn.
T.d.Mol.
G.v.Duinhoven.
 
De raad van elf :
G.v.d.Ven vorst.
A.Hoevenaars.
J.v.d.Horst.
M.Kanters.
J.v.Lankveld.
J.Verstegen.
Th.v.Wiechen.
H.v.d.Wetering.
M.v.d.Wetering.
C.v.Dooren.
J.Kuppens.
J.v.d.Heuvel.
H.v.Dijk.
J.Beekmans.
G.Timmers.
 
De Dansgarde:
Miranda v.Duinhoven.
Hilde Willems.
Jacqueline Jans-Beeke.
Henny Bevers
Lenny v. Duijnhoven
Rianne v.d.Ven
Anita Timmers.
Marcha Verstegen
Yvonne Willemse
Marianne v.d.Ven
M.Snepvangers leiding.
Chr.v.d.Horst Leiding.
 
Jeugdraad:
Prins: Carl v.d.Ven
Prinses: Paulien v.d.Hoven
Vorst: Gert Jan v.d.Ven
 
Het B.A.TEAM
A.Hoevenaars.
B.Althuizen.
M.v.d.Wetering.
T.d.Mol.
M.Sanders.
L.Rongen.
A.v.d.Ven.
G.Maas.
Fia Emonds.
Peter Rongen Techniek.
 
Boeren bruiloft werd in samenwerking gevierd, met buurtschap plan Noord en als boerenpaar, Jan en Bets v.Dooren.
raad en dansgarde 1984
prinsenbal 1984
Jubileum receptie zaal Kreeft 1984
raad en dansgarde 1 & 2
B.A. !984
1985
1985Jos 2
Het feest word gevierd op,16-17-18 en19 Febr. En staat onder de deskundige leiding van,
prins Jos den tweede beter bekend als, Jos v.Lieshout. Samen met Rina Zwaaien zij de Septer.
 
Het bestuur:
M.Sanders secr.
T.d.Mol penn.
G.v.Duinhoven lid.
W.Geurts lid.
G.Timmers lid.
Th.v.Wiechen lid.
 
De raad van elf :
G.v.d.Ven vorst.
G.Timmers.
M.Kanters.
Chr.v.Dooren.
J.Kuppens.
Th.v.Wiechen.
A.Hoevenaars.
M.v.d.Wetering.
H.v.d.Wetering.
H.v.Dijk.
J.v.Lankveld.
J.v.d.Horst.
J.Beekmans.
 
De Dansgarde:
Chr.v.d.Horst instr.
M.Snepvangers instr.
M.v.Duinhoven.
H.Willems.
H.Bevers.
A.Nabuurs.
M.v.d.Ven.
A.Timmers.
Y.Willemse.
L.v.Duinhoven.
I.Verstegen.
K.v.d.Ven.
M.Verstegen.
R.v.d.Ven.
 
Jeugdraad:
Prins: Marcel v.d.Cruisen
Prinses: Loes den Dubbelden
Vorst: Frans v.d.Berg
 
Het B.A.TEAM
Zie 1984
 
De boeren bruiloft werd samen gevierd met, buurtschap Ringbaan en boerenbruidspaar waren Christ en Truus Gerrits.
raad v. elf 1985
bestuur 1985
Jeugd prins Marcel en prinses loes
dansgardes met leiding 1985
B.A.!985
boerenbruidspaar Christ en Truus Gerrits 1985
1986
1986Hans 1
Met carnaval 86 word een nieuwe formule geprobeerd. Prins Hans met prinses Henny gingen voor in de Andusta hal en carnaval word in samen werking met alle kasteleins samen onder een dak gevierd op 8-9-10 en 11 Febr. waar P.Knoops op zaterdag het feest mee opluisterde.
 
Het bestuur:
Willy Geurts voorz.
Mariet Sanders secr.
Ties de Mol penn.
Gijs v.Duinhoven.
Grard Timmers.
Theo v.Wiechen.
Bert Althuizen.
 
De raad van elf :
Mari v.d.Wetering vorst.
Grard Timmers.
Martien Kanters.
Chris v.Dooren.
Jan Kuppens.
Theo v. Wiechen.
Toon Hoevenaars.
Harry v.Dijk.
Jan v.Lankveld.
Jan v.d.Horst.
Jan Beekmans.
 
De Dansgarde:
Christien v.d.Horst instr.
Marriet Snepvangers instr.
Miranda v.Duinhoven.
Hilde Willems.
Henny Bevers.
Astrid Nabuurs.
Marian v.d.Ven.
Anita Timmers.
Hilde v.bakel.
Yvonne Willemse.
Lenny v.Duinhoven.
Ilja Verstegen.
Kitty v.d.Ven.
Marcha Verstegen.
Rianne v.d.Ven.
 
Jeugdraad:
Prins: Bart v.d.Broek
Prinses: Susan v.d.Hoven
Vorst: Rik v.Oordt
 
Het B.A.TEAM
A.Hoevenaars.
B.Althuizen.
M.v.d.Wetering.
T.d.Mol.
M.Sanders.
L.Rongen.
A.v.d.Ven.
G.Maas.
W.v.d.Broek.
Hilde Willems.
 
Boeren bruidspaar was dit jaar Nol en Jo Willems, samen met Buurtschap lekers en zonder Chr. Donkers, die helaas gewond raakte met carbiet schieten werd de boerenbruiloft gevierd.
bestuur 1986
raad en dansgarde 1986
receptie met burg. Pompen in zaal Manders 1986
krant 1986
jeugdprins Bart en Prinses Susan 1986
boerenbruidspaar Nol en Jo Willems 1986
1987
1987henk1
Carnaval ging in dit jaar weer naar de Horst, en stond onder leiding van prins Henk den urste
In het dagelijkse leven Henk v.Dooren. Henk wordt bijgestaan door prinses Mien.
In het Bestuur treden geen veranderingen op. Carnaval werd gevierd op 28-2 1-2 en 3 Mrt.
 
Het bestuur:
Zie 1986
 
De raad van elf :
M.v.d.Wetering vorst.
Chr.v.Dooren.
H.v.Dijk.
J.Hoevenaars.
A.Hoevenaars.
J.v.d.Horst.
H.v.d.Horst.
M.Kanters.
J.Kuppens.
J.v.Lankveld.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
 
De Dansgarde:
Chr.v.d.Horst instr.
M.Snepvangers instr.
H.Willems.
H.v.Bakel.
L.v.Duinhoven.
A.Nabuurs.
A.Timmers.
K.v.d.Ven.
R.v.d.Ven.
Y.Willemse.
I.Verstegen.
M.Verstegen.
M.v.d.Ven.
 
Jeugdraad:
Prins: Erwin v.Delst
Prinses: Miranda Geurts
Vorst: Ceriel Jacobs
 
Het B.A.TEAM
(Bestaat 11-jaar)
Bert Althuizen.
Ad v.d.Ven.
Leny Rongen.
Marriet Sanders.
Hilde Willems.
Mieke v.Dooren.
Ties d.Mol.
Mari v.d.Wetering.
Gerard Maas.
Toon Hoevenaars.
Wim v.d.Broek.
Monique v.d.Broek
 
De boeren bruiloft werdt gevierd met de Telefoonstraat.
Boerenbruidspaar waren Wim en Riek v.d.Wetering.
Raad en dansgarde 1987
Boerenbruidspaar Wim en Riek v.d.Wetering 1987
Jeugdprins Erwin en prinses Miranda 1987
B.a. team 1987
Jeugdprins Erwin en prinses Miranda 1987
1988
1988Harrie 3
Carnaval word gevierd op 13-14-15 en 16 Febr. En staat dit jaar onder leiding van
prins Harrie den derde, beter bekend als Harrie Jansen die samen met prinses Jo zal heersen over het Peeltuuterrijk
 
Het bestuur:
W.Geurts Voorz.
W.J.v.Lankveld. Secr.
T.d.Mol. penn.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
 
De raad van elf :
M.v.d.Wetering vorst.
Chr.v.Dooren.
H.v.Dijk.
J.Hoevenaars.
T.Hoevenaars.
P.Verbruggen.
H.v.d.Horst.
H.v.Dooren.
J.Kuppens.
S.Engel.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen
 
De Dansgarde:
Hilde Willems instr.
Linda v.d.Broek.
Miranda Geurts.
Wendy v.Dooren.
 
Jeugdraad:
Prins: Mark Peters
Prinses: Esther Manders
Vorst: Niels v.Oordt
 
Het B.A.TEAM
Bert Althuizen.
Ad v.d.Ven.
Leny Rongen.
Mieke v.Dooren.
Hilde Willems.
Jan v.Sleeuwen.
Ties d.Mol.
Mari v.d.Wetering.
Gerard Maas.
Monique v.d.Broek.
Wim v.d.Broek.
 
De boeren bruiloft werd gevierd met buurtschap de Ringbaan met als Paar Koos en Miet Hoogeveen

raad, dansgarde en Blaaskapel 1988
Jeugdprins Mark en Esther 1988
Boerenbruidspaar Koos en Mien Hoogeveen 1988
1989
Prins Albert den urste 1989
Carnaval word gevierd op 4-5-6-en 7 Febr. Het feest staat dit jaar onder de deskundige leiding van, prins Albert den eerste en prinses Tiny. In het dagelijkse leven Albert en Tiny Hartjes.
 
Het bestuur:
W.Geurts voorz.
W.J.v.Lankveld secr.
T.d.Mol penn.
G.Timmers.
H.v.Dooren.
 
De raad van elf :
M.v.d.Wetering vorst.
Chr.v.Dooren.
H.v.Dijk.
H.Janssen.
J.Hoevenaars.
P.Verbruggen.
H.v.d.Horst.
H.v.Dooren.
J.Kuppens.
S.Engel.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
 
De Dansgarde:
H.Willems Instr.
Heidie Geurts.
Janine Jacobs.
Miranda Geurts.
Wendy v.Dooren.
Sandra v.Lankveld.
Lonneke v.d.Ven.
Carla v.d.Horst.
Patricia v.d.Horst.
 
Jeugdraad:
Prins: Mark Janssen
Prinses: Suzan v.Eerdt
Vorst: Koen Gijsbers
 
Het B.A.TEAM
J.v.Sleeuwen.
Wim v.d.Broek
Mieke v.Dooren.
Hilde Willems.
Ties de Mol.
Mari v.d.Wetering.
Gerard Maas.
Monique v.d.Broek.
Peter Rongen techn.
 
De boerenbruiloft werd samen met buurtschap, de Akkers gevierd. en als boerenbruidspaar hadden we Jan en Sjaan Timmers.
Jeugdraad 1989
raad en dansgarde 1989
1990
Prins Nol den urste 1990
Carnaval werd in dit jaar gevierd op 24-25-26 en 27 Febr. Het Gebeuren staat onder leiding van prins Nol den eerste en zijn prinses Jo.
Dat carnaval dit jaar zo stormachtig zou worden was toen nog niet bekend. Voor de tweede keer in de historie van de c.v. word de optocht uitgesteld,nu wegens de storm. Op carnavals Maandag Was het stormbal, en een week later trok de optocht als nog door het dorp.
Nol en Jo zijn in het leven bekend als Nol en Jo Willems.
 
Het bestuur:
Willie Geurts voorz.
Willy jan v.Lankveld secr.
Ties de Mol penn.
Grard Timmers
Henk v.Dooren.
Rita Maas.
 
De raad van elf :
Mari v.d.Wetering vorst.
Christ v.Dooren.
Harrie v.Dijk.
Harrie Janssen.
Jan Hoevenaars.
Peter Verbruggen.
Hans v.d.Horst.
Henk v.Dooren.
Jan Kuppens.
San Engel.
Grard Timmers.
Theo v.Wiechen.
Albert Hartjes.
Albert Willems.
 
De Dansgarde:
Hilde Willems instr.
Heidi Geurts.
Janine Jacobs.
Mirella v.Melis.
Wendy v.Dooren.
Sandra v.Lankveld.
Lonneke v.d.Ven.
Carla v.d.Horst.
Patricia v.d.Horst.
Yvonne v.Dooren.
Ingrid Gijsbers.
 
Jeugdraad:
Prins: Franklin v.Lieshout
Prinses: Marielle v.Uden
Vorst: Bart v.Rossem
 
Het B.A.TEAM
A.v.d.Ven
J.v.Sleeuwen.
Wim v.d.Broek
Mieke v.Dooren.
Hilde Willems.
Ties de Mol.
Mari v.d.Wetering.
Gerard Maas.
Monique v.d.Broek.
Peter Rongen techn.
 
De boerenbruiloft werd gevierd met buurtschap de Daandeledennen met als boeren paar Harrie en Jaan Bijvelds.
weekblad Jeugd 1990
Boerenbruidspaar Harri en Jaan Bijvelds 1990
raad en dansgarde 1990
jeugprins franklin en Prinses Marielle 1990
1991
1991Leo 1
Deze Carnaval stond onder leiding van, prins Leo den eerste met zijn prinses Annie.
Dagelijkse naam Leo en Annie v.d.Broek. Dit jaar werd carnaval gevierd op 9-10-11 en 12 Febr.
 
Het bestuur:
W.Geurts voorz.
W.j.v.Lankveld.
T.d.Mol penn.
Grard Timmers.
H.v.Dooren.
R.Maas.
 
De raad van elf :
M.v.d.Wetering vorst.
Chr.v.dooren.
H.v.Dijk.
H.Janssen.
J.Hoevenaars.
P.Verbruggen.
H.v.d.Horst.
H.v.Dooren.
J.Kuppens.
N.Jagers.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
A.Hartjes.
A.Willems.
A.v.Dooren.
N.Willems.
 
De Dansgarde:
H.Willems instr.
H.Geurts.
J.Jacobs.
M.v.Melis.
W.v.Dooren.
S.v.Lankveld.
Elle Willems.
C.v.d.Horst.
P.v.d.Horst.
Y.v.Dooren.
I.Gijsbers.
Dinja v.Lankveld.
Mieke Willems.
 
Jeugdraad:
Prins: Pim Gijsbers
Prinses: Patricia Melis
Vorst: Leontien v.d.Laar
 
Het B.A.TEAM
Jacueline v.d.Bosch.
Jan v.sleeuwen.
Mieke v.Dooren.
Hilde Willems.
Ties de Mol.
Mari v.d.Wetering.
Gerard Maas.
Monique v.d.Broek.
Wim v.d.Broek.
Peter Rongen techn.
 
De boeren bruilofd werdt gevierd met buurtschap, Noordstraat en het bruidspaar Jan en Miet Bevers.
raad en dansgarde 1991
jeugdprins Pim en prinses Patricia 1991
Boerenbruidspaar Jan en Miet Bevers 1991
1992
1992Rien 1
Carnaval 92 is dit jaar gevierd onder leiding van prins Rien den eerste ofwel Rien Kanters.
Samen met prinses Francien zwaaide hij de scepter op 29-2 en 1-2 en 3 Maart.
 
Het bestuur:
W.Geurts voorz.
W.J.v.Lankveld secr.
T.de Mol penn.
G.Timmers.
H.v.Dooren.
Rita Maas.
 
De raad van elf :
M.v.d.Wetering vorst.
H.Janssen.
J.Hoevenaars.
P.Verbruggen.
H.v.d.Horst.
H.v.Dooren.
J.Kuppens.
G.Timmers.
Th.v.Wiechen.
A.Hartjes.
A.Willems.
T.v.Dooren.
A.Willems.
N.Jagers.
 
De Dansgarde:
Wendy v.Dooren instr.
Hilde Willems instr.
Heidie Geurts.
Janine Jacobs.
Mirella Melis.
Sandra v.Lankveld.
Ellen Willems.
Carla v.d.Horst.
Patricia v.d.Horst.
Yvonne v.Dooren.
Ingrid Gijsbers.
Dinja v.Lankveld.
Mieke Willems.
Patricia Melis.
 
Jeugdraad:
Prins: Heino v.d.Heuvel
Prinses: Marijke Hartjes
Vorst: Jeffrey Maas
 
Het B.A.TEAM
J.v.d.Bosch.
J.v.Sleeuwen.
M.v.Dooren.
H.Willems.
T.d.Mol.
M.v.d.Wetering.
G.Maas.
M.v.d.Broek.
W.v.d.Broek.
Ch.Michiels.
J.v.Dulmen Techn.
 
De boerenbruiloft werdt gevierd met buurtschap, Lage velde met als boerenpaar Chris en Rina Michiels.
raad, bestuur en dansgarde 1992
blaaskapel de Santekraam 1992
Boerenbruidspaar Christ en Rina Michiels 1992
jeugdprins Heino en Prinses Marijke 1992
B.A. team 1992
1993
1993Ad 1
Carnaval word gevierd op 20-21-22 en 23 Febr.
Dit jaar staat het geheel onder leiding van
Prins Ad den eerste,in Vehorst bekend als,
Ad v.Dooren en samen met Prinses Gerry Zwaaide
zij samen de Septer.
 
Het bestuur:
W.Geurts voorz.
W.J.v.Lankveld secr.
V.Raaymakers penn.
H.v.Dooren.
R.Maas Busch.
G.Timmers.
 
De raad van elf :
A.Willems vorst.
M.v.d.Wetering.
H.Janssen.
J.Hoevenaars.
P.Verbruggen.
R.Kanters.
H.v.d.Horst.
H.v.Dooren.
J.Kuppens.
G.Timmers.
A.Hartjes.
A.Willems.
A.v.Dooren.
N.Jagers.
 
De Dansgarde:
H.Willems instr.
W.v.Dooren instr.
H.Geurts.
J.Jacobs.
M.v.Melis.
Elle Willems.
C.v.d.Horst.
Y.v.Dooren.
I.Gijsbers.
D.v.Lankveld.
Simone v.Dommelen.
 
Jeugdraad:
Prins: Michiel v.Grinsven
Prinses: Ilona Oomen
Vorst: Wendy Janssen
 
Het B.A.TEAM
J.v.d.Bosch.
J.v.Sleeuwen.
M.v.Dooren.
H.Willems.
M.v.d.Wetering.
P.Rongen toneelm.
G.Maas.
M.Hermens.
W.v.d.Broek.
Ch.Michiels.
J.v.Dulmen techn.
 
De boerenbruiloft werdt gevierd met buurtschap, Westerdeel en als bruidspaar stonden Arnold en, Jo Manders Garand voor een mooi feest.
c.v. 1993
Jeugdprins Michiel en Prinses Ilona 1993
boerenbruidspaar Arnold en Jo Manders1993
B.A.Team 1993
1994
prins Peter 1994
Carnaval 94 word gevierd op 12-13-14 en 15 Februari
Het geheel zal dit jaar onder leiding staan van
prins Peter den eerste bij iedereen beter bekend als Peter Bevers die samen met Prinses Lizet vier dagen lang zal regeren.
 
Het bestuur:
W.Geurts voorz.
Janny v.Gerwen secr.
V.Raaymaakers Penn.
R.Kanters.
R.Maas Busch.
G.Timmers.
 
De raad van elf :
A.v.Dooren vorst.
A.Willems.
M.v.d.Wetering.
H.Janssen.
P.Verbruggen.
R.Kanters.
H.v.d.Horst.
J.Kuppens.
G.Timmers.
A.Hartjes.
A.Willems.
A.v.Dooren.
N.Jagers.
Mari v.Lieshout.
 
De Dansgarde:
H.Willems instr.
W.v.Dooren instr.
S.v.Dommelen.
J.Jacobs.
I.Gijsbers.
Y.v.Dooren.
Janneke Willems.
Tamara v.d.Tillaart.
Sonja v.d.Horst.
Joyce v.d.Ven.
 
Jeugdraad:
Prins: Eddy de Mol
Prinses: Marion Thijssen
Vorst: Jan Versteden
 
Het B.A.TEAM
G.maas.
J.v.Sleeuwen.
M.v.Dooren.
H.Willems.
M.v.d.Wetering.
T.d.Mol spreker.
J.v.d.Bosch.
W.v.d.Broek.
Ch.Michiels.
J.v.Dulmen techn.
P.Rongen Toonm.
 
De Boeren bruiloft werd dit jaar gevierd met, buurtschap de Zonnedauw. Als boerenpaar kwam Martien en lies Kanters te voorschijn.
raad v. elf 1994
dansgarde 1994
boerenbruidspaar Tien en Lies Kanters 1994
jeugdprins Eddie en prinses Marion 1994
1995  33 jaar
prins Williejan 1995
tekst kei 1995
Prins Williejan d'n urste en prinses Helmie regeren dit Jubileumjaar. een prachtig jaar met diverse optredens in de grote tent achter de Taphoeve  bij Dennis en Frens
En we gingen :'' Met prins Williejan aan de haal,want die steek past ons allemaal"'  

het bestuur bestaat uit :
Rien Kanters
Vincent Raaijmakers
Janny v. Gerwen
Nol Willems
Ad v.Dooren.

raad van elf.
Ad v.Dooren  vorst.
Nol Willems.
Mari v.d.Wetering.
Harrie Janssen.
Peter Verbruggen.
Rien Kanters.
Hans v.d.Horst.
Jan Kuppens.
Albert Willems.
Antoon v. Dooren.
Mari v.Lieshout.
Jan v.d.Rijt.
Pieter v. Haandel.
Peter v.d.Heijden.
Peter Bevers.

B.A, Team.

Jan v. Sleeuwen.
Mieke v.Dooren.
Mari v.d.Wetering.
Wim v.d.Broek.
Charle Michiels.
Jo v.Dulmen techn.
Ties de mol coordinator.

Dansgarde:
Hilde Willems  leid.
Wendy v.Dooren leid.
Maya Verbruggen.
Simone v.Dommelen.
Janine Jacobs.
Ingrid Gijsbers.
Yvon v.Dooren.
Janneke Willems.
Tamara v.d.Tillaart.
Sonja v.d.Horst.
Joyce v.d.ven.

Jeugdprins; Roel Maas.
Prinses:Marloes Versteden.
Vorst; Jeroen Emonds.

Boeren bruid en bruidegom waren dit jaar Ciska en Jo v. Grinsven.
met buurtver. 'De RingHof"

raad en dansgarde 1995
boerenbruidspaar Jo en Ciska van Grinsven 1995
jeugdprins Roel en prinses Marloes 1995
deurzakkers
1996
prins Christ 1996
krant 1996
Als prins regeerde in 1996 Christ d'n Urste.
In Venhorst bekend als Christ v.Dooren.
Samen met prinses Mieke Gingen zij'' Compleet uit hun dak''
Christ kende carnaval al als eerste jeugdprins van Venhorst.

bestuur ;
Rien Kanters.
Vincent Raaijmakers.
Jannie v,d.Wetering.
Ad v.Dooren.
Helmie v. lankveld.

Raad v.Elf ;
Ad v.Dooren vorst.
Mari v.d.Wetering.
Harrie Janssen.
Peter Verbruggen.
Hans v.d.Horst.
Albert Willems.
Antoon v.Dooren.
Mari v. lieshout.
Jan v.d.Rijt.
Pieter v. Haandel.
Peter v.d. Heijden.
Peter Bevers.
Hennie v.Eert

Dansgarde;
Vicky de louw leiding.
Anja Kanters  leiding.
Yvon van Dooren.
Iris Gerritsma.
Sonja v.d.Horst.
Janine Jacobs.
Yvonne v.Lankveld
Melanie v.Lankveld
Maja Verbruggen.


Jeugdprins; Dirk Bevers.
Prinses ; Tamara v.d.Tillaart.
Vorst; Mark Renders.

B.A.Team;
Jan v. Sleeuwen.
Mieke v.Dooren.
Mari v.d.Wetering.
Wim v.d,Broek.
Charles Michiels.
Jo v.Dulmen techn.
Ties de Mol coordinator.

Boerenbruidspaar waren dit jaar Grard en Drieka v.d.Rijt.
dit alles met buurtver. de Koekoeksbloem.
 raad en dansgarde 1996
boerenbruispaar Grard en Drieka v.d.Rijt 1996 1
jeugdprins Dirk en prinses Tamara 1996
B.A. team 1996
1997
prins Mari 1997
krant 1997
Met prins Mari d'n twidde en prinses Nellie aan zijn zijde zou de carnaval anders uitpakken dan verwacht.
Net voor carnaval brak in Venhorst de varkenspest uit.
Dit trok een zware wissel op de carnaval en Venhorst in het algemeen.
Maar het kwam goed onder het motto:

'' carnavalt 'r op los, mi die twee uit het Spanke-bos"'


bestuur;

Rien Kanters.
Ad v.Dooren.
Helmie v.Lankveld.
Lizet Bevers.
Mari v.Lieshout.
Mieke v.Dooren.
Vincent Raaijmakers.


raad van elf:
Ad v.Dooren vorst.
Mari v.d.Wetering.
Harrie Janssen.
Peter Verbruggen.
Hans v.d.Horst.
Albert Willems.
Antoon v.Dooren.
Mari v. Lieshout.
Jan v.d.rijt.
Pieter v. Haandel.
Peter v.d.Heijden.
Peter Bevers.
Hennie v.Eert
Christ v.Dooren.

dansgarde:

Vicky de Louw leiding.
Anja Kanters. leiding.

Lieke Egelmeers.
Esther Verbruggen.
Monique v.d.wijst.
Yvon van Dooren.
Iris Gerritsma.
Sonja v.d.horst.
Janine Jacobs.
Yvonne v.Lankveld
Melanie v.Lankveld.
Maja Verbruggen.

Jeugdprins; Danny de Louw.
prinses ; Imke v. Haandel.
Vorst; Stevie Haegens.

B.A. team.
Jan van Sleeuwen.
Mieke van Dooren.
Mari v.d.Wetering.
Wim v.d.Broek.
Charle Michiels.
Nicole van Zon.
Jo v.Dulmen techn.
Ties de mol coordinator.

Boeren bruidspaar waren dit jaar Grard en Anneke Timmers.
die hun brulluft vierden met buurtver. 'De Akkers"

Kei was Diny v.d.Aa


 

c.v.De Peeltuuters 1997
jeugdprins Danny en prinses Imke. 1997
B.A.team 1997
boerenbruidspaar Grard en Anneke Timmers 1997
kei 1997 Diny v.d.Aa
1998
1998Tinus 2
in 1998 was prins Tinus met prinses Marleen het prinsenpaar van Peeltuuterland.
Samen met raad en dansgarde groot en klein werd carnaval gevierd
onder het motto ;
    ' M'n fluit en kwast,leg ik mi deez daag in de kast'

bestuur ;

Rien Kanters
Ad v.Dooren.
Helmie v.Lankveld
Lizet Bevers.
Mari v.lieshout.
Mieke v.Dooren.
Vincent Raaijmakers.raad van elf:
Ad v.Dooren vorst.
Mari v.d.Wetering.
Harrie Janssen.
Peter Verbruggen.
mari Bijvelds.
Albert Willems.
Antoon v.Dooren.
Mari v.lieshout.
Jan v.d.Rijt.
Pieter v. Haandel.
Peter v.d. Heijden.
Peter Bevers.
Hennie v.Eert
Christ v.Dooren.


dansgarde;
Anja Kanters leiding.
Maja v.d.Elzen leiding.

Lieke Egelmeers.
Esther Verbruggen.
Monique v.d.Wijst.
Yvon v.Dooren.
Sonja v.d.Horst.
Janine Jacobs.
Yvonne v.lankveld.
Melanie v.Lankveld.
Maja Verbruggen.
Esther Raaijmakers.
Esther v.d.Wijst.
Sofie Schapendonk.
Irene Schapendonk
Hilde Kanters.


Jeugdprins; Tjard v.d.Ven.
prinses ;   Meike Vermeer.
vorst: Kim Emonds.

B.a. Team zie 1997.

Boerenbruidspaar waren in dit jaar Hendrik en Jans van Creij.
Zij vierden dit feest met buurt de Telefoonstraat.raad en dansgarde 1998
jeugdprins Tjard en prinses Meike 1998
krant 1998
boerenbruidspaar Hendrik en Jans v.Creij. 1998
Kei 1998 Toon Kanters
1999
1999Ton 1
krant 1999
In dit jaar regeerde Prins Ton d'n Urste over Peeltuuterland.
samen met prinses Irma hield hij de zaken goed bezig.
Bij de Peeltuuters bekend als Ton en Irma Vossenberg.
dit alles onder het motto:

   " Kumt de vos uit z'n hol,dan goan de gleskus nog 's vol"


het bestuur:
Dat ging dit jaar verder zonder Vincent Raaijmakers.
raad van elf;

Ad v.Dooren vorst
Mari v.d.Wetering.
Harrie Janssen.
Peter Verbruggen.
Mari Bijvelds.
Albert Willems.
Antoon v. Dooren.
Mari v.Lieshout.
Jan v.d.Rijt.
Pieter v. Haandel.
Peter v.d.Heijden.
Peter Bevers.
Hennie v.Eert.
Christ v.Dooren.
Rien Kanters.
Hans Hoevenaars.


dansgarde;

Lindy Bloemen.
Steffie v.d.Wijst.
Lieke Kanters.
Ester Raaijmakers.
Ester Verbruggen.
Yvonne v.Lankveld.
Lieke Egelmeers.
Sonja v.d.Horst.
Hilde Kanters.
Maja Verbruggen.
Yvon v.Dooren.

Leiding; Anja Kanters.
         Maja v.d.Elzen.Jeugdprins; Jeffrey  Kranenbroek.
prinses;    Marieke Verbruggen
vorst;      Moniek Bijvelds.


Boerenbruidspaar waren Piet en Dora Logtens.

de kei was dit jaar  Cor Sanders.  

 


kei 1999 Cor Sanders
raad en dansgarde 1999
jeugdprins Jeffrey en prinses Marieke 1999
boerenbruidspaar Piet en Dora Logtens 1999
2000
prins rob 2000
krant 2000
In de nieuwe eeuw begon Prins Rob d'n Urste.
Hij regeerde samen met zijn prinses Gerry de eerste carnaval van deze eeuw. in Venhorst bekend als Rob en Gerry v.d.Bosch.
Dit onder het Motto "
        "Met deez twee bossen gaan we 2000 in hossen"bestuur;
 
Mari v.Lieshout.
Ad v.Dooren.
Helmie v.lankveld.
Hermien  Donkers.
Rien Kanters.
Mieke v.Dooren.


Raad van Elf:

Ad van Dooren vorst.
Mari v.d.Wetering.
Harrie Janssen.
Mari Bijvelds.
Albert Willems.
Antoon v. Dooren.
Mari v.Lieshout.
Jan v.d.Rijt.
Pieter v. Haandel.
Peter v.d.Heijden.
Henny v.Eert
Christ v.Dooren.
Rien Kanters.
Hans Hoevenaars.
Wilsy Verstappen.


dansgarde;
Melanie v. Lankveld.
Danique v. lankveld.
Annelie v. Lankveld.
Elke v. Lankveld.
Steffie v.d.Wijst.
Hilde Kanters.
Lieke Kanters.
Loes Kanters.
Lindy Bloemen.
Esther Verbruggen.
Sonja v.d.Horst.
Esther Raaijmakers.

Leiding :
Yvon v.Dooren.
Marja v.d.Elzen.
Gerda v.Dooren.

Jeugdprins; Koen Verhoeven.
Prinses;    Willemijn Coppens.
Vorst;      Lisette Rongen.

B.A. Team :
Jan v.Sleeuwen.
Mieke v.Dooren.
Mari v.d. Wetering.
Charle Michiels.
Nicole v.Zon.
Jo v. Dulmen techn.
Ties de Mol.

Boeren bruidspaar waren Bert en Mien Josephs
met buurtvereniging  de Noordstraat.

Tot kei werd benoemd Mariet Verbruggen.

Bijzonder in dit jaar was dat de drie hoogheden bij het V.O.G.G.
ook uit Venhorst komen te weten. Prins André Hoevenaars, Prinses Miranda Nieuwenhuijzen  en Adjudant Annemieke Manders.
   

jeugdprins Koen en Prinses Willemijn 2000
Kei 2000 Mariet Verbrugge
boerenbruidspaar Bert en Mien Josephs 2000
Prins André en Prinses Monique van V.O.G.G. 2000
2001

2001Jan 4
krant 2001
Dit jaar werd tot dorst lustige hoogheid Prins Jan gekozen.
Hij ging samen met zijn prinses Ine regeren over Peeltuuterrijk.
Daar zijn ze bekend als Jan en Ine v.d.Rijt.
dit onder het motto:

"Mi de scepter bij van de Rijt, kumt 't nie op uur en tijd "bestuur zie 2000.Raad van elf:
Ad v. Dooren Vorst.
Mari v.d.Wetering
Harrie Janssen.
Mari Bijvelds.
Willie-jan v.Lankveld.
Antoon v. Dooren.
Mari v.lieshout.
Pieter v.Haandel.
Peter v.d.Heijden.
Henny v.Eert.
Christ v.Dooren.
Rien Kanters.
Hans Hoevenaars.
Wilsie Verstappen.
Ton v.d.Vossenberg.
Rob v.d.Bosch.


Jeugdprins ; Rik Bijvelds.
prinses ; Monique v.d.Wijst.
Vorst Rosanne Bloemen.


dansgarde:
Leiding; yvon v.Dooren
leiding en dans ; Sonja v.d.Horst.
Esther Raaijmakers.
Lindy Bloemen.
Steffie v.d. Wijst.
Melanie v.Lankveld.
Danique v.Lankveld.
Lieke Kanters.
Elke v.Lankveld.
Lieke Heesakkers.
Loes Kanters.
Annelie v.Lankveld.
Anke Heesakkers.
Eve v.d.Vossenberg.
Sharon v.d.Bosch.
Sandra v.Eert.
Lobke Kanters.
Esther Verbruggen.


Boerenbruidspaar werd dit jaar Harrie en Betsie v.d.Heuvel.
Samen met Buurt ver. 't Lekers vierden zij dit feest.

Kei was dit Jaar Jo v.Duijnhoven


B.a. team ging verder zonder M.v.d.Wetering.

 

jeugdprins Rik en Prinses Monique 2001
boerenbruidspaar Harrie en Betsie v.d.Heuvel 2001
Jo v.Duijnhoven Kei 2001
2002
Prins Cees 2002
In 2002 regeerd Prins Cees d'n Urste.
Hij zal samen met zijn prinses Thea de scepter zwaaien over Peeltuuterland.
In het dagelijkse leven kennen we hen als Cees en Thea van Creij  
van de westerdeel.

carnaval werd gevierd onder het motto:
   "We carnavalle mieters, daarom goan we veur de liters"

Na 21 jaar neemt dit jaar Blaaskapel De Santenkraam afscheid.

Kei is dit jaar Cor Derks.
En boeren bruidspaar Martien en Francien v.d.Horst.

Bestuur:
Mari v.Lieshout
Adv.Dooren
Rien Kanters.
Helmie v.Lankveld
Hermine Donkers.
Mieke v.Dooren.
Jan v.d.Rijt.
Rob v.d.Bosch.

Jeugdprins; Marco Raaijmakers.
Prinses: Irene Schapendonk.
Vorst : Hilde Kanters


raad van Elf;
zie 2001

B.a.team:

Jan v.Sleeuwen.
Mieke v.Dooren.
Jenny v.d.Berg
Nicole v.Zon.
Charle Michiels.
Ties de Mol.

kei was Cor Derks
krant 2002
boerenbruidspaar Martien & Francien v.d.Horst.2002
Jeugdprins Marco en prinses Irene 2002
kei 2002 Cor Derks
blaaskapel de Santenkraam 2002
2003
prins Willy 2003
In 2003 regeert Prins Willie d'n Urste samen met prinses Mia  over peeltuuterrijk.
zij wonen aan de ringbaan onder de naam Willy en Mia van der Pas.
We vieren carnaval onder het motto:

 'We houwen er di joar mi carnaval de pas in"


bestuur;
Mari v.Lieshout.
Ad.v.Dooren.
Rien Kanters.
Helmie v.Lankveld.
Hermine Donkers.
Jan v.d.Rijt.
Rob v.d.Bosch.
Mary Kanters.

raad v.Elf:

Ad v.Dooren Vorst.
Mari v.d.wetering.
Williejan v.Lankveld.
Antoon v.Dooren.
Pieter v.Haandel.
Peter v.d.heijden.
Henny v.Eert.
Christ v.Dooren.
Wilsie Verstappen.
Ton v.d.Vossenberg.
Jos de Louw.
Herman de Veer.
Ces van Creij.


Jeugdprins ; Robin v.Sleeuwen.
prinses; Lieke Kanters.
vorst : Ilvy van Lieshout.


Boerenbruidspaar  was dit Jaar Huub en Berdie van Oort

kei was Frans Rovers.

B.a. Team zie 2002

Dansgarde 2003:
Sandra v.Eert
Lieke Heesakkers.
Anke Heesakkers.
Sharon v.d.Bosch.
Lobke Kanters.
Sanne v.d.Heijden.
Ilze v.Eert
Eef v.d.Vossenberg.
Lisa Tielemans.
Kim Hoevenaars.

Elke v.Lankveld.
Danique v.Lankveld.
Melanie v.Lankveld.
Hilde Kanters.
Esther Raaijmakers.
Annelie v. Lankveld.
Lieke Kanters.

Leiding Yvon v.Dooren & Sonja v.d.Horst.

   

c.v.de Peeltuuters 2003
dansgarde groot en klein 2003
boerenbruidspaar Huub en Berdie van Oort .2003
Kei 2003 Frans Rovers
jeugdprins Robin en prinses Lieke 2003
krant 2003
2004
prins Willie d'n twidde 2004
D'n Haan 2004
In '04 zal Prins Willie d'n twidde regeren over Peeltuuterland.
samen met prinses Nellie zal hij voorgaan met carnaval.
in Venhorst kennen we hen als Willie en Nellie van Oort
van de Zanddelweg.

Dit alles onder het motto;
 
"Kan de ow watter mé de carnaval niet kwijt,
             Prins Willie dun twidde hé mé deez doag ok gin tijd"bestuur en raad  zie Foto.

jeugdprins; Jasper Vermeer.
prinses;  Annelie van Lankveld.
vorst;  Ferdie Schapendonk.


Kei : Addy Bevers


En de boeren bruiloft werd gevierd met buurtver. "Statenweg-dorp"
met als paar de zoon van het eerste boeren paar der tuuters
                  Jan en Riek van Bergen.


Het B.A. Team :

Jan van Sleeuwen.
Mieke van Dooren.
Jenny van de Berg.
Nicole van Zon.
Charle Michiels
Ties de Mol.  

kleine dansgarde;
Carlijn Tielemans.
Lisa Tielemans.
Manon van de Pas.
Sanne van der Heijden.
Ilze van Eert.
Sandra van Eert.

Grote dansgarde:
Lobke Kanters.
Lieke Heesakkers.
Anke Heesakkers.
Sharon van de Bosch.
Eve van de Vossenberg.
Elke van Lankveld.
Annelie van lankveld.
Melanie van lankveld.

Raad en dansgarde en bestuur 2004
Boerenbruidspaar Jan en Riek van Bergen 2004
de kei 2004 Addy Bevers
2005
2005Peter 2
Om 2005 goed te beginnen werd op nieuwjaarsdag Prins Peter d'n twidde uit de carnavals hoed getoverd.
Peter gaat dit jaar samen met prinses Maya regeren.
In het dagelijkse wonen zij op de Daandeledennen onder de naam
Peter en Maya van de Elzen

samen gaan ze de scepter zwaaien onder het motto:

  "Di joar loate we dun hammer valle,  
                          om eens lekker te carnavalle"Raad en dansgardes zie foto.


jeugdprins: Rob Janssen.
prinses; Sharon v.d.Bosch.
Vorst; Roy Emonds.

Kei is dit Jaar Tonnie van Dooren.

Boeren bruidspaar zijn Albert en Mariet Verbrugge.
Samen met buurtschap Westerdeel vieren zij dit feest

B.a.Team zie 2004.
Raad en bestuur 2005
Kleine dansmariekes 2005
dansmariekes 2005
boerenbruidspaar Albert en Mariet Verbrugge 2005
kei 2005 Tonnie van Dooren
Jeugdprins (ses) en vorst 2005
2006  44 jaar
prins Mari 06
uitnodiging 2006
In dit jubileum jaar regeerd Prins Mari d'n derde met prinses Jannie. Bekend als Mari en Jannie v.d.Wetering.
Deze carnaval werd gevierd in de Andusta hal i.v.m.
het bouwen van het nieuwe M.F.C. de Horst.


Met als motto ''Na 22 jaar zijn wij nog niet klaar''


Jeugdprins ; Remco v.d.Heijden.
prinses ; Anouk van Elst.
vorst; Sam v. lieshout.


Boeren bruidspaar was dit Jaar jan en Diny van der Aa.
samen met buurtschap Daandeledennen werd dit feest gevierd.

Kei werd ; Jan van Dooren.

bestuur;
Mari v.Lieshout
Rien Kanters.
Hermine Donkers.
Jan van de Rijt.
Mary kanters.

Raad van Elf:
Tinus van de Wetering  Vorst.
Ad v.Dooren res. Vorst.
Christ van Dooren.
Antoon van Dooren.
Peter van de Heijden.
Pieter van Haandel.
Hennie van Eert.
Jos de Louw.
Ton van de Vossenberg.
Wilsie Verstappen.
Peter van de Elzen.
Bart Straatman.
Jan van Melis.
Herman de Veer.
Cees van Creij.
Rien Kanters.


dansgarde zie Foto.

B.a.Team zie 2004.
raad van elf 2006
Ok moi 2006
Jeugdprins (ses) en vorst 2006
kei 2006 Jan van Dooren
grote dansgarde 2006
Boerenbruidspaar 2006 Jan en Diny van der Aa
kleine dansgarde 2006
2007
bart & angela
In 007 de nieuwe Horst en een nieuwe Prins !
Bart d'n Urste die samen met Prinses Angela
de scepter gaat zwaaien over Peeltuuterrijk.
In het dagelijks leven kennen we hen als Bart en Angela v.d.Hoogen.

Onder het Motto: ' Mi carnaval kunde op ons bouwe,

                        al moete we wel unne HOOGE naam mee sjouwe'

gaat de carnaval los.
Bestuur:

Mari van Lieshout.
Mary kanters.
Rien kanters.
Helmie van lankveld.
Ad van Dooren.
Cees van Creij.raad van elf.

Peter van de Elzen vorst.
Ad van Dooren res. Vorst.
Mari van Lieshout.
Peter van de Elzen.
Antoon van Dooren.
Henny van Eert.
Pieter van Haandel.
Peter van de Heijden.
Tinus van de Wetering
Ton van de Vossenberg.
Bart Straatman.
Pieter-jan van Gog
Wiljan de Wit.
Cees van Creij
Rien Kanters   Video.


Het B.a.Team;
Jan van Sleeuwen.
Mieke van Dooren.
Jenny van de Berg.
Charle Michiels.
Ties de Mol.


Kei ;  Henry Kranenbroek.


Jeugdprins ; Bram Peeters.
prinses;    Lisa Tielemans.
vorst;  Mark van Sleeuwen.


De boeren bruiloft werd gevierd met de  Telefoonstraat.
Als boeren bruidspaar waren Cor en Annie Derks de uitverkorenen.


Grote dansmariekes;
Melanie van lankveld.
Eve van de Vossenberg.
Sandra van Eert.
Ilze van Eert
Lisa Tielemans.
Sanne van de Heijden.
Tineke van de Wijst.
Marloes Albers.

Kliene dansmariekes;
Carlijn Tielemans.
Claudia van de Bergh.
Lotte Bevers.
Emma van de Wetering.
Anouk van Eert.
Janneke Donkers.
Elke Rooijakkers.
Sophie ten Haaf.
Michelle van den Hoogen.
Jely van Sleeuwen.
Floor van Deursen.
Ilja van Creij.
Hanneke van Dulmen.
Bemi Michiels.
   

Carnavalsvereniging 2007
Boeren bruidspaar 2007 Cor en Annie Derks
Jeugdprins prinses en vorst 2007
Kei 2007 Henry Kranenbroek
B.A. team 2007
2008
prins Tonnie 2008
Krant Prins Tonnie d'n urste 001
Prins Tonnie d'n Urste


Raad van elf:

Peter van de Elzen Vorst
Cees van Creij.
Peter Bevers.
Pieter-Jan van Gog.
Bart Straatman.
Bart van de Hoogen.
Wiljan de Wit.
Peter van de Heijden.
Tinus van de Wetering.
Rien Kanters.

In dit jaar waren de groot heden bij de jeugd:

Prins Dennis van Sleeuwen.
Prinses Sabine Crooijmans.
en Vorstin Yente Willems.  


Waren Henk en Mien van Dooren het Boeren paar,
en werd Willemien v.Lieshout de Kei van Venhorst

En dan natuurlijk de Blaaskapel Ok-Moi
En jeugd kapel Kun dut Heure.Prins Tonnie en Prinses Anja 2008

raad van elf 2008

kleine dansgarde 2008
Grote dansgarde 2008 001
boerenpaar Henk en Mien van Dooren 2008
Jeugdprins Dennis, Prinses Sabine, en vorst Yente 2008
blaaskapel Ok moi 2008
jeugd-blaaskapel Kundut heure 2008
Kei 2008 Wilhelmien van Lieshout
Krant B.a. 2008 001
2009
prinsenpaar 2009
Prins Peter d'n Derde

De nieuwe heerser van de Peeltuuters is in 2009 Peter d'n derde samen met prinses Miranda mogen zij dit jaar de scepter zwaaien.
In het dagelijkse leven zijn ze bekend als Peter en Miranda Josephs-Geurts. en wonen met 2 kinders aan de Koekoeksbloem.

Zij gaan de carnaval voor onder het motto

  " We loate de verrekus verekke
                 um mi de carnaval de kar te trekken "  


Bestuur:

Cees van Creij voorz.
Mary Kanters   Secr.
Peter van de Heijden.
Natascha van Duijnhoven. penning.
Lizet Bevers.
De Jeugdraad :
Harm van Eerd  Prins
Ingrid Janssen Prinses
Stan Kanters vorst.
Tom Albers.
Jelle van de Berg.
Lisanne Bevers.
Lotte Bevers.
Bo van de Bosch.
Sil van de Bosch.
Inge van Dooren.
Milan van Elst
Wout Gijsbers.
Ward de Groot.
Joris van de Hoven.
Joucke van de Laar.
Jens van Lankveld.
Kim Michiels.
Jorn Nabuurs.
Jeroen Peters.
Tim Rooijackers.
Stijn Rovers.
Carlijn Tielemans.
Emma van de Wetering.
Jesse Weusten.

Zij vieren carnaval onder het motto;

          Hupsakee met z'n allen, we gaan carnavallen.    


Kei was dit Jaar; Frans van de Wiel.
de boeren bruiloft kwam te vervallen.

Namen dansgarde zie 2008 Leidster was Hilde Willems en Yvon van Dooren.


C..v de peeltuuters 2009
dansgardes 2009

Jeugdprins 2009

jeugdraad 2009

kei 2009 Frans van de Wiel

Ok Moi 2009

raad van elf +dansgarde 2009
2010
wilco en elise
Prins Wilco d'n Urste


Carnaval staat dit jaar onder leiding van Wilco en Elise                                           van Sleeuwen-Althuizen
Als koning van Statenweg-west is dit geen probleem en gaan ze onder het motto,


" Dur de crisis valt er op d'n bouw nie veul te sjouwe,
        Durrum goan we mi de carnaval een skon fistje bouwe"  

De jeugd staat dit jaar onder leiding van,

jeugdprins Pieter v.Dooren, Prinses Janneke Donkers,
                                        vorstin Esmee Donkers.

Zij gaan onder het Motto,

     "carnaval met ons wordt maf,Dus breek de tent maar af"


 Kei van Venhorst word Wil v. Oort.raadsleden 2010;

Peter v.d.Elzen  vorst
Peter Bevers.
Peter v.d.Heijden
Cees v.Creij.
Rene v.Eert.
Pieter-Jan v.Gog
Rien kanters.
Tonnie v. Duijnhoven.
Peter Josephs.
Bart v.d.Hoogen.
Tonnie Josephs.
Wiljan De Wit.  

Kei 2010 Wil v. Oort
Prinsenreceptie met Jeugdprins.
Raad van 11 +damens 2010
Proclamatie 2010
Prins felicitatie burgemeester Bos
Dans Mariekes groot + Klein 2010
Optocht 2010 familie prins
Optocht 2010 bewaking prins
Prins felicitatie familie v.Sleeuwen
2011
mauk en judith
Prins Mauk d'n UrsteIn 2011 zijn Mauk en Judith Brans-Kanters het uitverkoren paar om de Peeltuuters aan te voeren met carnaval.
Voor hen moet dit geen probleem zijn,komende uit de carnavalsbuurt
met vele voorgangers en raadsleden
De Jordaan bekend als de Telefoonstraat.

zij gaan voor onder het motto:

" Mé de carnaval gin groente uit unne zak,
                                     mar fiste in un prinsepak'

de jeugd word voor gegaan door:
 
Prins Sil v.d.berg Prinses Sanne Hubers
                               en Vorstin Elke Rooijackers

Onder het motto; "Met zo'n grote raad van elf,
                                   gaat carnavallen vanzelf"

Kei was in 2011: Ties de Mol

het bestuur 2011
raad van elf 2011
jeugdprins Sil en Prinses Sanne en Vorstin Elke 2011
dansgardes 2011
kei 2011 Ties de Mol
2012
129.klein
Prins Michiel d'n Urste

In 2012 word carnaval aangevoerd door Michiel en Linda v.d.Ven.
wonende in de Koekeoksbloem.
een buurt waar carnaval ook zeer bekend is
Zij gaan de peeltuuters voor onder het motto,

'Wij zetten onze instrumenten aan de kant,
                          om te goan dweilen in Peeltuuterland"

Jeugd carnaval word gevierd onder leiding van,
jeugdprins Teun Manders, prinses Laura v. Sleeuwen,
                                          vorstin Karin Migchels
hun motto: 'Schoolboeken aan de kant,
                              om te fisten in Peeltuuterland"

Kei werd dit jaar  Christ Gerrits.


jeugdprins prinses en vorstin 2012

jeugdraad 2012
ok moi 2012
kei Christ Gerrits
raad van elf 2012
dansgarde 2012
2013
Prins Guus en Prinses Ilvy
Prins Guus d'n Urste

In 2013 zal Guus den urste Samen met zijn prinses Ilvy regeren over
peeltuuterland.
Guus Leenders en Ilvy v. Lieshout Wonen samen aan hetSt.Jozephplein.
En zijn beiden opgegroeid in Venhorst.
Zij gaan samen regeren onder het motto
"Di joar raken we ginne bal,
                      want we lopen veurop mi de carnaval "


De jeugd word voorgegaan door Prins Luuk Josephs, prinses Lisa van Eerd en vorst Jannes van lankveld.
en die hebben als motto
     "Venhorst is de klos want wij zin los "

De kei van dit carnavals jaar is Lisette Bevers van de Noordstraat.Prins Guus en Ilvy 1

Prins Guus en Prinses Ilvy
Jeugd prins , prinses en vorst
Kei Lizette Bevers
genieten geblazen
Prins Rens
2014
Rens d'n Urste

Als heerser van de peeltuuters werd dit Jaar gekozen voor
prins Rens en zijn prinses Marjolein.
Samen wonen zij aan het Kerkepad.
En behoren tot de vriendengroep Het Kletje.
onder het motto;
"het recyclen schuiven we efkes opzij,
                        want prins Rens heej een ander karwei"

Zij worden bijgestaan door de jeugprins Roel van Deursen.
                              prinses   Mirte Hubers.
                              vorstin   Eline van der Heijden.
zij gaan carnavallen met als motto;

"Nou effe gin balle, want wij gaan carnavalle"

En deze hoogheden worden bijgestaan door de Kei met al zijn wijsheid  Jo van Grinsven
     
Dansmariekes 2014
Raad van Elf
jeugdraad 2014
De Kei Jo van Grinsven

jeugdprins prinses en vorst
Prins Herman en Prinses Marcha
2015
Herman d'n Urste

Als prins en prinses kwamen dit jaar Herman Berkhof en
Marcha Verstegen uit de hoge hoed te voorschijn.
Prins en prinses wonen samen op de kraaijendonk
Zij gaan dit Feest voor onder het Motto;
"Ik zet mijn truck aan de kant,
                  voor een vlammend carnaval in Peeltuuterland"

De jeugd word voorgegaan door prins Jelle van Gerwen.
                              prinses Yara van Melis
                              vorstin Eline Meulepas

dit onder het motto; "dees daag hebben we ff geen bereik,
                     want we gaan carnavallen in peeltuuterrijk "

en als kei hadden we de dames van het winkeltje.

dansmariekes 2015

de cv vereniging
Bestuur 2015

jeugdprins prinses en vorstin
dames 't Winkeltje
2016
prins 2016 Marcel 1e
Prins Marcel dun Uurste

Op Zaterdag 7-11-2015 is in de Horst in Venhorst
Marcel van Hintum (39) onthuld als de nieuwe prins. Hij zal dit jaar de scepter zwaaien in het Peeltuuterrijk.

Prins Marcel d ’n uurste is getrouwd met zijn Prinses Lianne Meulepas (39) en hebben 3 zonen (Tijn, Sieb en Jurre )

Ze wonen in buurtschap Statenweg Dorp in het ouderlijk huis van Marcel.

Prins Marcel d ’n Uurste is geboren en getogen in Venhorst en werkt als machinaal timmerman bij de Schutboom in Boekel.
Zijn hobby’s zijn pokeren, darten en met zijn zonen rond rijden in zijn legerjeep.

Prinses Lianne is geboren en getogen in Langenboom en werkt als Z-verpleegkundige op het orthopedisch dagcentrum. Haar hobby is streetdance.

Beide zijn vrijwilliger bij jeugdsoos het Sloepie en ze zijn lid van vriendengroep ‘t Zoike

C.V de Peeltuuters gaat de carnaval in met de slogan:
   
"Mi ons als prinsenpaar veurop zetten wij mi de
     carnaval heel Venhorst op zun kop"


Zij worden bijgestaan door Jeuhdprins Davy van Lankveld,prinses Julia van Haandel en vorstin Janthe van den Broek.

en hun motto is: Mi zôn grote jeugdraad binnen,
                             kan de skonste carnaval beginnen"

Kei was dit jaar Ida van Duijnhoven

jeugdpaar en vorst

Dansmariekes
raad van elf

de Kei Ida van Duijnhoven
jeugdraad 2016
2017
Prins Rick d'n Uurste en Prinses Anja
 
Op zaterdag 12 november zijn Prins Rick en Prinses Anja verkozen tot het nieuwe prinsenpaar van de CV De Peeltuuters.
Rick Jagers (40) en Anja Jagers(40) wonen met hun kinderen Harm (10) en Giel(8) op Kerkpad 42.
Rick heeft al 10 jaar een bedrijf in montage van hekwerk en staalconstructies. Hij is leider van JO9-1, voetbalt bij de veteranen en zit in de sponsorcommissie van de voetbalclub.
Anja is al 18 jaar werkzaam op de financiele afdeling van Vanderlande Industries in Veghel. Anja traint 2 dagen in de week de dansmariekes en wandelt graag. Verder zit ze in de organisatie van het Pleinfestijn en de jeugd bonte middag.
Beide behoren bij vriendengroep De Goapers.
Hun motto met de carnaval is:

       "Mi deez daag effe geen hekken of porten,
        mar goan we ons vol op de carnaval storten"


De jeugdgarde van dit jaar wordtt aangevoerd door:

Jeugdprins Jens Meulemeesters
         
Jeugdprinses Kiki vd Wiel
   
Jeugdvorstin Wieke vd Heijden

De Kei van 2017 was Rien Kanters
Prins Rick d'n urste en prinses Anja
jeugdprins, -princes en -vorst
de kei
raad v.elf
dansmariekes 2017

jeugdraad 2016 -2017
2018
prinsenpaar2
Prins Dave d'n Uurste en Prinses Nancy

In 2018 regeren Prins Dave en prinses Nancy over de peeltuuters.
in het dagelijks leven bekend als Dave en Nancy v.d.Horst.
samen met de kinderen wonen zij op het Hoogmenneke

zij vieren carnaval onder het motto,

"Efkes geen computers of ballen,wij goan dees carnaval knallen"

de jeugd word dit jaar voorgegaan door

Prins Niels lodewikus, prinses Jade Derks en vorst Stan Geene
zij regeren onder het motto

"Kik ons goan, kik ons goan,
  mi deez carnaval goan we er tegenoan zodoededa"

en de kei van Venhorst is Grard van de Rijt.
 

jeugdprins, jeugdprinses, jeugdvorst
de Kei van Venhorst
raad v.elf
dansmariekes 2018

even voorstellen
jeugdraad 2017-2018
2019
Prins Marc d'n Uurste en Prinses Susanne

Op Zaterdag 10 november zijn Prins Marc d'n Uurste  en Prinses Susanne verkozen tot het nieuwe prinsenpaar van CV de Peeltuuters.
Marc (45) en Susanne van der Zanden (43) wonen met hun kinderen Sven (12), Lynn (7) en Pien (5) aan de Zanddelweg in buurtvereniging de Akkers in Venhorst.
Marc is electricien, sinds 2005 zelfstandig ondernemer en eigenaar van MaZa Electrotechniek. Marc voetbalt bij de veteranen en daarnaast tennist hij bij de KPJ Tennis Venhorst.
Susanne werkt als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's- Hertogenbosch. Haar hobby's zijn zingen en korfballen bij het midweekteam van korfbalvereniging JES. Beide behoren tot de vriendengroep de Amigo's.

Hun motto met de carnaval is:

"Na jaren van bouwen en sjouwen,
 is het nu tijd om carnaval te houwen".


Dit jaar is jeugdprins Luuk Geene samen met
Jeugdprinses Lola Willems en vorst Mark v.d.Ven
voorganger bij de jeugd onder hun motto

'Tegen school en voetbal zeggen wij nee,
 want we gaan hossen dus doe gezellig met ons mee.'

                                de kei is Marietje Sanders.


       


Jeugdprins Luuk Geene, Jeugdprinses Lola Willems, Jeugdvorst Mark van de Ven
de Kei van Venhorst, Marietje Sanders

raad van Elf
danmarieke 2018-2019

even voorstellen
jeugdraad 2018-2019


Tekst/archief/ foto's: Mari v.d.Wetering

Heeft u aanvullingen en of nieuwe informatie voor ons archief,
maar ook foto's e.d. dan hoor ik dat graag.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
via : m.wetering55@gmail.com of tel. 351994